วุ้นตาเสื่อม
หน้าแรก
วุ้นตาเสื่อม ความเสื่อมที่มาพร้อมกับความเสี่ยง
วุ้นตาเสื่อม ความเสื่อมที่มาพร้อมกับความเสี่ยง

ภาวะวุ้นตาเสื่อม

เกิดจากเส้นใยคอลลาเจนในตาขาด หดตัว แล้วจับตัวเป็นตะกอน
“ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติ ” และพบได้ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป

ปัจจัยกระตุ้น

 • สายตาสั้นตั้งแต่ – 6.00 ไดออปเตอร์ขึ้นไป
 • อายุมากขึ้น
 • เคยเกิดอุบัติเหตุหรือผ่าตัดตา
 • ภาวะขึ้นจอประสาทตา เบาหวาน
 • การอักเสบในวุ้นตาและจอประสาทตา

อาการ

 • เห็นจุด เส้น หรือหยากไย่ ลอยไปมาในที่สว่าง
 • เห็นเงาหรือม่านสีเทา ทำให้การมองเห็นลดลง
 • เห็นแสงคล้ายแฟลชเวลากลางคืน
 • ตามัวเหมือนมีเงาบัง

วิธีป้องกัน

 • ระวังไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนแรง ๆ
 • พบจักษุแพทย์รักษาโรคทางตาอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุ เช่น โรคม่านตาอักเสบหรือวุ้นตาอักเสบ

วุ้นตาเสื่อม อันตรายต่อการมองเห็น

 

ข้อมูลจาก

อ. นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย

สาขาวิชาน้ำวุ้นตาและจอประสาทตา

ภาควิชาจักษุวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล