โรคไตเรื้อรัง,โรคไต,ไตวาย,ไตเรื้อรัง,ผู้ป่วยโรคไต
หน้าแรก
โรคไตเรื้อรัง - ลัดคิวหมอ 05/07/66 | by RAMA Channel
โรคไตเรื้อรัง - ลัดคิวหมอ 05/07/66 | by RAMA Channel

สาเหตุ

 • โรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคไตอักเสบ
 • ได้รับยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs สม่ำเสมอ
 • โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ
 • โรคทางพันธุกรรม
 • โรคไตขาดเลือด

การบำบัดทดแทนไต

 1. ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  – นำเลือดออกทางเส้นเลือดที่แขนหรือคอ
  – ขจัดของเสียและน้ำส่วนเกินที่คั่งอยู่
  – นำเลือดที่ฟอกกลับคืนสู่ผู้ป่วย
  4 ชม./ครั้ง 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
 2. ล้างไตทางช่องท้อง
  – ใส่น้ำยาล้างไตทิ้งค้างในช่องท้อง
  – ปล่อยน้ำยาล้างไตที่มีของเสียและน้ำส่วนเกินทิ้ง
  – เปลี่ยนใส่น้ำยาล้างถุงใหม่เข้าไป
  3-5 รอบต่อวัน
 3. ปลูกถ่ายไต
  – ผ่าตัดนำไตที่ดีจากผู้บริจาคมาใส่
  – ต้องกินยากดภูมิต้านทานสม่ำเสมอ
  – วิธีนี้มีประสิทธิภาพดีที่สุด
 4. การรักษาแบบองค์รวม
  – เป็นการรักษาแบบประคับประคอง

ข้อมูลจาก

อ. พญ.ศรินยา บุญเกิด

ภาควิชาอายุรศาสตร์

สาขาวิชาโรคไต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง