มือเท้าปาก
หน้าแรก
ฤดูฝนมาแล้ว เด็ก ๆ ระวังโรคมือ เท้า ปาก ให้ดี
ฤดูฝนมาแล้ว เด็ก ๆ ระวังโรคมือ เท้า ปาก ให้ดี

โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง

เด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากอาการไข้ ซึ่งอาจจะไข้ต่ำหรือไข้สูงก็ได้ จะมีแผลในปาก มีผื่นที่มือที่เท้า

 

การแพร่เชื้อ

สามารถติดต่อได้ทางน้ำลาย อุจาระ ซึ่งระยะแพร่เชื้อได้ดีคือภายใน 7 วันที่เริ่มมีอาการ

 

อันตรายจากโรคมือเท้าปาก

หากมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ เช่น ก้านสมองอักเสบ ซึ่งพบได้น้อยมาก ๆ 1-5 รายต่อปี แต่เป็นภาวะที่มีโอกาสเสียชีวิตสูง

 

การรักษา

โรคนี้จะรักษาตามอาการ 

ถ้ามีไข้แพทย์จะให้ยาลดไข้

ถ้ามีอาการคันแพทย์จะให้ยาแก้แพ้

 ปัจจุบันเรายังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากโดยเฉพาะ แต่ว่าการป้องกันทำได้หลายอย่าง

 

วิธีป้องกัน

การดูแลสุขอนามัยให้ถูกต้อง ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะตอนก่อนและหลังรับประทานอาหาร หรือว่าหลังจากเข้าห้องน้ำ

 

ข้อมูลโดย

ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล