02
หน้าแรก
รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2)
รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2)

ไข้เลือดออก แม้ว่าในปัจจุบันกำลังมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเดงกี แต่ก็ยังไม่มียาที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสเดงกีได้ เราจึงต้องควบคุมยุงลายให้มีจำนวนลดลงด้วยวิธีป้องกันดังนี้

  1. แต่งตัวมิดชิดไม่เข้าไปอยู่ในที่ที่ยุงชุม
  2. นอนในมุ้งหรือนอนในห้องที่มีมุ้งลวด เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดทั้งกลางวันและกลางคืน
  3. หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรใช้ยากันยุงชนิดทาผิวที่สกัดจากธรรมชาติ เช่น น้ำมันตะไคร้หอม, น้ำมันยูคาลิปตัส เป็นต้น
  4. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านและรอบ ๆ บ้าน
  5. ใส่เกลือลงน้ำในจานรองขาตู้กับข้าว เพื่อควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
  6. ปล่อยปลากินลูกน้ำลงในภาชนะเก็บน้ำ
  7. ปิดฝาโอ่งหรือภาชนะรองน้ำทุกชนิด หรือใส่ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำ

 

ข้อมูลจาก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บทความที่เกี่ยวข้อง