Info Rama ไข้เลือดออก
หน้าแรก
รู้จักโรคร้ายที่มี “ยุง” เป็นพาหะนำโรค
รู้จักโรคร้ายที่มี “ยุง” เป็นพาหะนำโรค

โรคไข้เลือดออก

เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อย มีจุดเลือดเล็ก ๆ ขึ้นตามแขน ขา ลำตัว ควรหลีกเลี่ยงการกินยาแอสไพริน หรือยาแก้อักเสบชนิด NSAIDS

โรคชิกุนกุนยา

เกิดจากเชื้อไวรัสชิกุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อ มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ผู้ป่วยจะมีอาการ ปวดตามข้อโดยเฉพาะบริเวณข้อนิ้วมือและข้อมือ ปัจจุบันไม่มียารักษาจำเพาะจึงรักษาไปตามอาการ รวมถึงยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

โรคไข้มาลาเรีย

เกิดจากเชื้อปรสิตพลาสโมเดียมโดยมียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรค พบได้มากบริเวณป่าและชายแดน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย คล้ายเป็นหวัดแต่รุนแรงกว่า ปัจจุบันมียากินป้องกันก่อนเข้าพื้นที่เสี่ยง

โรคไข้ซิกา

เกิดจากเชื้อไวรัสซิกา โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ผู้ป่วยจะมีผื่นขึ้นตามตัว ปวดหัว ปวดข้อ ปวดตา และปวดกล้ามเนื้อ หญิงตั้งครรภ์หากเป็นโรคนี้อาจทำให้เด็กเกิดมามีศีรษะเล็กกว่าปกติ

โรคเท้าช้าง

เกิดจากหนอนพยาธิฟิลาเรียอุดทางเดินน้ำเหลืองโดยมียุงลายเสือเป็นพาหะนำโรค จนเกิดอาการบวมบริเวณขา ทำให้มีขนาดใหญ่และผิดรูปคล้ายเท้าช้าง อาการบวมในผู้ชายสามารถลามขึ้นมาถึงบริเวณอัณฑะ

 

ข้อมูลโดย
อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง