เครียดกับโควิด create outline 13.1.65 .01-01
หน้าแรก
รับมือความเครียดจากโควิด-19
รับมือความเครียดจากโควิด-19
ไม่กล้าออกไปไหน กลัวทุกคนรอบตัว งดเสพสื่อ
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเครียด
 
วิธีการจัดการความเครียด
เริ่มเดินหน้าบ้านที่คนไม่มากและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
ติดต่อสื่อสารทางออนไลน์กับครอบครัวและเพื่อนอย่างสม่ำเสมอ
ติดตามข่าววันละ 1-2 ครั้ง จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ