ปืนฉีดน้ำ1 (1)
หน้าแรก
ระวังภัยจากปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ทำกระจกตาถลอกได้
ระวังภัยจากปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ทำกระจกตาถลอกได้

ห้ามใช้เด็ดขาด

  • ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
  • ปืนฉีดน้ำแบบท่อ PVC

วิธีการสังเกต

ตั้งปืนในแนวราบลองยิงดูถ้าไกลเกิน 10 เมตรถือว่าอันตราย น้ำที่พุ่งจากปลายปืนจะเป็นเส้นตรงไม่เป็นฝอยละออง

อันตรายต่อดวงตา

กระจกตาถลอกทำให้เกิดแผลติดเชื้อได้ บางรายจะปวดแสบ ปวดร้อน บริเวณดวงตาหรือผิวหนังบริเวณที่โดน

ข้อแนะนำ

  • รีบไปพบแพทย์ทันทีหากมีอาการข้างต้น
  • ใส่แว่นตาใส สำหรับกันน้ำ หากไปเล่นน้ำที่มีคนเยอะ
  • หากพบร้านค้าจำหน่าย รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ขายมีโทษจำคุก 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

 

ข้อมูลจาก
รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง