1
หน้าแรก
ย้ำอีกครั้ง ยาแก้อักเสบ ไม่ใช่! ยาฆ่าเชื้อ
ย้ำอีกครั้ง ยาแก้อักเสบ ไม่ใช่! ยาฆ่าเชื้อ

ยาแก้อักเสบ

  • ช่วย ลดการอักเสบ, แก้ปวด, ลดไข้
  • ไม่ช่วย ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, ฆ่าเชื้อปรสิต, ฆ่าเชื้อรา

ตัวอย่างเช่น แอสไพริน (Aspirin), ไดโคลฟิแนค (Diclofenac) และไอบูโพเพน (Ibuprofen)

ยาฆ่าเชื้อ

  • ช่วย ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, ฆ่าเชื้อปรสิต, ฆ่าเชื้อรา
  • ไม่ช่วย ลดอาการปวด, ลดอาการอักเสบ, ฆ่าเชื้อไวรัส

ตัวอย่างเช่น เพนนิซิลิน (Penicillin) และอะม็อกซีซิลิน (Amoxicillin)

 

ข้อมูลจาก
รศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง