01
หน้าแรก
ยาแคปซูลควรกลืนทั้งเม็ดหรือแกะละลายน้ำดี
ยาแคปซูลควรกลืนทั้งเม็ดหรือแกะละลายน้ำดี
  • แคปซูลเป็นยาที่มีลักษณะลื่น
  • จากลักษณะลื่นทำให้ง่ายต่อการกลืน
  • ยาบางชนิดมีพิษต่อเซลล์ ห้ามแกะเปลือกละลายน้ำก่อนทานเด็ดขาด
  • ยาบางประเภท หากแกะแคปซูลออกจะสูญเสียการควบคุมทำให้ได้รับยามากเกินไป
  • สรุปควรกลืนยาทั้งแคปซูลเพราะหากแกะออกมาอาจทำให้ตัวยาสูญหายและออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 

ข้อมูลจาก
ภญ.จุฬาภา เรืองวัฒนาโชค
งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง