อินโฟกราฟิก เรื่อง ยาระบาย มีอะไรบ้าง ? มีหลายรูปแบบที่จะช่วยให้การ ขับถ่าย ดีขึ้น แต่หากใช้ยาระบายไปนาน ๆ อาจจะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารได้หากใช้ไม่ถูกวิธี
หน้าแรก
ยาระบาย แก้ ท้องผูก ใช้นาน เสี่ยงอันตราย จริงหรือไม่ !
ยาระบาย แก้ ท้องผูก ใช้นาน เสี่ยงอันตราย จริงหรือไม่ !

เป็นยาออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของลำไส้ เพิ่มความอ่อนนุ่มให้อุจจาระ ง่ายต่อการ ขับถ่าย ใช้รักษาอาการท้องผูก แล้ว ยาระบาย มีอะไรบ้าง ?

ประเภทของยาระบาย

  • กลุ่มยาที่เพิ่มปริมาณกากอาหารในลำไส้ เพิ่มมวลอุจจาระ ทำให้อุจจาระนิ่มขึ้น เช่น ไฟเบอร์จากรำข้าวส่าลี เมทิลเซลลูโลส
  • กลุ่มยาที่เพิ่มน้ำในลำไส้ ทำให้อุจจาระผ่านลำไส้ใหญ่ได้ง่ายขึ้น เช่น พีอีจี แล็กทูโลส
  • กลุ่มยาที่กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ ช่วยให้ลำไส้บีบตัวแรงและเร็ว เช่น บิซาโคดิล มะขามแขก
  • กลุ่มยาที่ช่วยให้อุจจาระนุ่ม ทำให้ขับถ่ายง่าย เช่น ด็อกคิวเสต มอร์กาแลกซ์

ข้อระวังในการใช้ยา ❗

❌ ไม่ใช้เป็นยาลดน้ำหนัก

❌ ไม่กินยาเกินขนาดหรือใช้เป็นเวลานาน

❌ ไม่ใช้ในผู้เป็นโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ลำไส้อุดตัน ลำไส้อักเสบ

ผลข้างเคียง

  • ปวดท้อง แน่นท้อง
  • ท้องเสียรุนแรง
  • คลื่นไส้ อาเจียน
  • ระบบประสาททางเดินอาหารผิดปกติ
  • ขาดสารอาหารหากใช้เป็นเวลานาน

นอกจากนี้ยังมีผลข้างเคียงอะไรอีกเกี่ยวกับการใช้ยาระบายเป็นระยะเวลานาน ๆ สามารถติดตามรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – กินยาระบายบ่อย ๆ เป็นอันตรายหรือไม่ ?

 

ข้อมูลจาก

ผศ. นพ.พงศศิษฎ์ สิงหทัศน์

สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรม

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi