%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3
หน้าแรก
"ยาน้ำ" ใช้ต่างจากยาเม็ดอย่างไร
"ยาน้ำ" ใช้ต่างจากยาเม็ดอย่างไร

ทำไม “ยาน้ำ” ถึงใช้ยากกว่ายาเม็ด เพราะว่าเราจำเป็นต้องกะปริมาณยาด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและได้รับประสิทธิภาพในการใช้ยาอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเด็ก  ๆ

ประเภทของยาน้ำ

 1. ยาน้ำใส มีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีตะกอน
 2. ยาแขวนตะกอน มีลักษณะขุ่นและตกตะกอนเมื่อวางทิ้งไว้
 3. ยาน้ำเชื่อมชนิดผงแห้ง เสื่อมสลายได้ง่ายจึงต้องเตรียมให้อยู่ในรูปแบบผง

อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการตวงยาน้ำ

 • ช้อนชา
 • ถ้วยตวง
 • กระบอกฉีดยา (Syringe)

อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมในการตวงยาน้ำ

 • ช้อนกินข้าว
 • ช้อนกาแฟ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษายาน้ำ

 1. ความร้อน
 2. ความชื้น
 3. แสงสว่าง

อายุการใช้งานของยาน้ำ

 • ยาน้ำใสมีอายุหลังเปิดใช้ 1 เดือน
 • ยาน้ำเชื่อมชนิดผงแห้งมีอายุหลังเปิดใช้ 7-14 วัน

 

ข้อมูลจาก
ภก.ณัฏฐณิชา ศุภลักษณ์บันลือ
งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มา: นิตยสาร @Rama ฉบับที่ 26

บทความที่เกี่ยวข้อง