มะเร็งปากมดลูก ช่องคลอด
หน้าแรก
เตรียมตัวอย่างไร ก่อนตรวจมะเร็งปากมดลูก
เตรียมตัวอย่างไร ก่อนตรวจมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีใน ช่องคลอด ซึ่งติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แพทย์จึงแนะนำให้ตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป เป็นประจำทุกปี เพื่อลดโอกาสเสี่ยง

อาการเสี่ยง

 • เลือดออกกะปริดกะปรอยที่ช่องคลอด
 • เจ็บช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์
 • เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
 • ปวดหน่วงท้องน้อย
 • ประจำเดือนมาผิดปกติ
 • ตกขาวมีกลิ่นหรือเลือดปน

วิธีเตรียมตัว ก่อนตรวจ มะเร็งปากมดลูก

 • สวมเสื้อผ้าที่สบาย
 • งดมีเพศสัมพันธ์ 48 ชั่วโมง
 • งดใช้ยาเหน็บ
 • ไม่สวนล้างช่องคลอด
 • ตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน
 • ไม่พ่นสเปรย์ดับกลิ่นและทาแป้ง

 

ข้อมูลจาก

รศ. พญ.อรวี ฉินทกานันท์

สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi