อินโฟกราฟิกลัดคิวหมอ เรื่อง ภาวะไตบวมน้ำ เกิดจาการอุดตันของ ทางเดินปัสสาวะ ที่จะขับสู่ภายนอกทำให้ไตบวมน้ำ สามารถรักษาให้หายได้ขึ้นอยู่กับสาเหตุ ภาวะแทรกซ้อน
หน้าแรก
ภาวะไตบวมน้ำ เช็กสัญญาณเตือนที่ไม่ควรปล่อยเรื้อรัง - ลัดคิวหมอ
ภาวะไตบวมน้ำ เช็กสัญญาณเตือนที่ไม่ควรปล่อยเรื้อรัง - ลัดคิวหมอ

ภาวะไตบวมน้ำ

อาการ

 • ปวดหลัง ปวดเอว
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ปัสสาวะเป็นเลือด
 • มีไข้
 • ค่าไตสูงผิดปกติ ไตวาย
 • ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

การรักษา

 • ตรวจร่างกาย
  • กรณีผู้ชาย : ตรวจทางหน้าท้อง
  • กรณีผู้หญิง : ตรวจภายใน
 • ตรวจเลือด เพื่อตรวจดูการทำงานของไต
 • ตรวจปัสสาวะ เพื่อหาภาวะเลือดออกในทางเดินปัสสาวะและการติดเชื้อ
 • ใช้ภาพวินิจฉัยอัลตราซาวนด์ไต การตรวจ CT Scan หรือ MRI

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – ลัดคิวหมอ – ภาวะไตบวมน้ำ เช็กสัญญาณเตือนที่ไม่ควรปล่อยเรื้อรัง 21/03/67 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

รศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวชศิริ

สาขาวิชาโรคไต

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi