ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ
หน้าแรก
ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ - ลัดคิวหมอ 05/10/66 | by RAMA Channel
ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ - ลัดคิวหมอ 05/10/66 | by RAMA Channel

ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ

ด้านจิตใจ : บกพร่องทางความคิด

ด้านร่างกาย : สูญเสียความสามารถในการเดิน การทรงตัว

ด้านเศรษฐกิจ : สูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

อาการ

  • ออกแรงในชีวิตประจำวันลดลง
  • น้ำหนักลดลง
  • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • เดินช้าลง
  • เหนื่อย หมดแรง

การป้องกัน

  • เพิ่มการออกกำลังกาย ทั้งแบบใช้แรงต้านและแอโรบิก ไทชิ
  • ปรับสภาพแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม
  • เสริมโปรตีน ช่วยในการรักษามวลกล้ามเนื้อ
  • ให้ความรู้ครอบครัว เรื่องการเปลี่ยนแปลงในภาวะเปราะบาง
  • บำรุงรักษาสุขภาพช่องปาก ร่วมกับการจำกัดปริมาณน้ำตาล

 

ข้อมูลจาก

อ. นพ.ศรัณย์ ธนพฤฒิวงศ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล