ภาวะเบาหวานขึ้นตา
หน้าแรก
ภาวะเบาหวานขึ้นตา - ลัดคิวหมอ 13/10/66 | by RAMA Channel
ภาวะเบาหวานขึ้นตา - ลัดคิวหมอ 13/10/66 | by RAMA Channel

ภาวะเบาหวานขึ้นตา

การรักษา

 • ควบคุมน้ำตาล
 • เลเซอร์
 • การผ่าตัด
 • ฉีดยาเข้าดวงตา

อาการ

 • เห็นจุดสีดำคล้ายหยากไย่ลอยไปมา
 • ตามัว มองเห็นแย่ลง
 • เห็นภาพมืดเป็นบางจุด
 • แยกแยะสีได้ยาก
 • เห็นภาพบิดเบี้ยว
 • สูญเสียการมองเห็น

การป้องกัน

 • ไม่กินแป้งและไขมันมากเกินไป
 • ควบคุมน้ำตาล
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

 

ข้อมูลจาก

รศ. นพ.ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล

สาขาวิชาจักษุประสาทวิทยา

ภาควิชาจักษุวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล