ผลกระทบต่อสุขภาพ การทำงานเป็นกะ (Shift Work)
หน้าแรก
ผลกระทบต่อสุขภาพ การทำงานเป็นกะ (Shift Work)
ผลกระทบต่อสุขภาพ การทำงานเป็นกะ (Shift Work)

Shift Work หรือการทำงานเป็นกะ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เรื่องการกิน การนอนไม่เป็นเวลา มีอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ส่งผลต่อสุขภาพในระยะสั้น และระยะยาว

ผลเสียต่อสุขภาพระยะสั้นและระยะยาว

  • ระยะสั้น รู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า ง่วงนอน ส่งผลต่อสมรรถภาพการทำงานและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
  • ะยะยาว เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากว่าคนอื่น เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง สมองเสื่อม กล้ามเนื้อตาล้า ปวดเมื่อย เครียด อ่อนเพลียเรื้อรัง นอนไม่หลับ โรคอ้วน

วิธีปฏิบัติสำหรับคนทำงานเป็นกะ

  • ช่วงที่ไม่ได้อยู่กะ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ นอนหลับให้ครบ 8 ชั่วโมง
  • กินมื้อเช้าให้มากที่สุด มื้อเที่ยง มื้อเย็นกินตามปกติก่อนเข้างานและกินอาหารที่มีประโยชน์
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สำหรับคนที่ทำงานกะดึก ไม่ควรออกกำลังกายหนักจนเกินไป
  • ควรเปลี่ยนกะไปข้างหน้า คือ เช้า ➞ บ่าย ➞ ดึก ไม่ควรเปลี่ยนย้อนกลับเพราะยิ่งทำให้อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า
  • ควรแบ่งเวลาเพื่อพบปะกับเพื่อนและครอบครัว เพื่อรักษาสุขภาพจิตใจของตนเอง

 

ข้อมูลจาก
อ. พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง