นอนกรน หยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
หน้าแรก
นอนกรน เสี่ยง ! หยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
นอนกรน เสี่ยง ! หยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

อาการ เช่น

 1. กรนเสียงดัง
 2. มีลักษณะของการกรนแล้วหยุดเป็นพัก ๆ ตามด้วยอาการเหมือนสำลักขณะนอนหลับ
 3. ตื่นแล้วไม่สดชื่น ทั้งที่ชั่วโมงการนอนเพียงพอ
 4. อ่อนเพลีย
 5. ความต้องการทางเพศลดลง

วิธีรักษา

 • ปรับเป็นท่านอนตะแคง ซึ่งอาจได้ผลในบางราย
 • ลดน้ำหนัก กรณีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
 • ใส่อุปกรณ์ดึงลิ้นหรือกราม
 • ใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก เพื่อเปิดทางเดินหายใจที่ตีบแคบหรือหย่อนให้กว้างขึ้น
 • ผ่าตัดแก้ไขทางเดินหายใจส่วนที่ตีบแคบหรือหย่อนให้กว้างขึ้น

วิธีป้องกัน

 • หากเป็นโรคภูมิแพ้ที่ทำให้เกิดอาการคัดจมูกควรรักษา
 • งดสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • คุมน้ำหนักให้ได้ตามมาตรฐาน
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยาระงับประสาทและยานอนหลับ

 

ข้อมูลจาก

อ. พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi