ท้องเสียเฉียบพลัน ระวัง ! ติดเชื้อโนโรไวรัส
หน้าแรก
ท้องเสียเฉียบพลัน ระวัง ! ติดเชื้อโนโรไวรัส
ท้องเสียเฉียบพลัน ระวัง ! ติดเชื้อโนโรไวรัส

เชื้อโนโรไวรัส

คือ เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินอาหาร มักเกิดอาการรุนแรงในเด็กและผู้สูงอายุ

อาการ

 • มีไข้
 • ครั่นเนื้อครั่นตัว
 • ปวดเมื่อยตามตัว
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ถ่ายเป็นน้ำ

วิธีการรักษา

 • ดื่มน้ำเกลือแร่
 • กินอาหารอ่อน เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก
 • กินยาลดไข้ แก้อาเจียน หรือแก้ปวดท้องตามอาการ
 • หากอาการไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์ทันที

การป้องกัน

 • กินร้อน
 • ช้อนกลาง
 • ล้างมือ

โนโรไวรัส เชื้อร้ายทำให้ท้องเสียเฉียบพลัน !

 

ข้อมูลจาก

รศ. นพ.นพพร อภิวัฒนากุล

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล