ทอนซิลอักเสบ
หน้าแรก
อาการแบบไหนเสี่ยง ! ทอนซิลอักเสบ
อาการแบบไหนเสี่ยง ! ทอนซิลอักเสบ

ต่อมทอนซิล

คือ ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ภายในลำคอ 2 ข้าง มีหน้าที่ดักจับและกำจัดเชื้อโรคที่จะข้าสู่ทางเดินหายใจและทางเดินอาหารทั้งยังมีบทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกัน

อาการ

 • เจ็บคอร้าวไปหู
 • กลืนเจ็บ
 • ต่อมทอนซิลบวมแดง มีจุดหนอง
 • มีกลิ่นปาก
 • มีไข้
 • ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว
 • ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต

วิธีรักษา

 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ดื่มน้ำ อย่างน้อย 6-8 แก้ว/วัน
 • หากอาการรุนแรง อาจใช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย
 • รักษาด้วยการผ่าตัดเมื่อมีภาวะต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรัง

 

ข้อมูลจาก

อ. พญ.โยษิตา หมื่นแก้ว

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล