ต้อหิน โรคร้ายเสี่ยงต่ออาการตาบอด
หน้าแรก
ต้อหิน โรคร้ายเสี่ยงต่ออาการตาบอด ปัจจัยเสี่ยงใกล้ตัว
ต้อหิน โรคร้ายเสี่ยงต่ออาการตาบอด ปัจจัยเสี่ยงใกล้ตัว

โรคต้อหินเป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่น่าเป็นห่วงเพราะเสี่ยงต่ออาการตาบอด อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงใกล้ตัวที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจเพื่อหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยง

  • อายุ มักพบผู้ป่วยโรคต้อหินในกลุ่มผู้สูงอายุ
  • พันธุกรรม ผู้ป่วยบางราย มีประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหินเช่นกัน
  • อุบัติเหตุ การเกิดอุบัติเหตุที่ดวงตาอาจนำไปสู่โรคต้อหิน
  • การอักเสบ บางรายพบว่ามีสาเหตุจากการอักเสบเรื้อรังที่ม่านตา
  • ผ่าตัด ผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดดวงตา มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
  • การใช้ยา การใช้ยาหยอดตากลุ่มสเตียรอยด์ ทำให้ความดันตาขึ้น และกลายเป็นต้อหินได้

 

ข้อมูลจาก
อ. พญ.ญาณิน สุวรรณ
สาขาวิชาต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “โรคต้อหิน ภัยเงียบที่นำไปสู่การตาบอด : พบหมอรามา ช่วง Meet The Expert” ได้ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง