อินโฟกราฟิก เรื่อง ติ่งเนื้องอกในสำไส้ใหญ่ เป็นการเจริญเติบโตของก้อนเนื้อที่เกิดขึ้นที่ผนังลำไส้ใหญ่ มีลักษณะเหมือนก้อนเล็กๆ ที่ยื่นออกมาจากผนังลำไส้
หน้าแรก
ติ่งเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ - ลัดคิวหมอ
ติ่งเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ - ลัดคิวหมอ

ติ่งเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ !

ประเภท

ชนิดที่ 1 “Hyperplastic”

 • เป็นติ่งเนื้อชนิดที่ไม่เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง

ชนิดที่ 2 “Adenoma”

 • เป็นชนิดที่เชื่อว่าเป็นขั้นแรกของมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • ติ่งเนื้อที่มีขนาดใหญ่มีโอกาสเป็นมะเร็งได้มากกว่า

กลุ่มเสี่ยง

 • ประวัติคนในครอบครัว
  • เคยมีติ่งเนื้อหรือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • เคยมีติ่งเนื้อหรือมะเร็ง
  • เสี่ยงที่จะเกิดติ่งเนื้อใหม่ได้อีก
 • อายุเยอะ
  • 50 ปีขึ้นไป
 • พันธุกรรม
  • มีความเสี่ยงในการมีติ่งเนื้อหรือมะเร็งบางชนิด

การวินิจฉัย

 1. ตรวจอุจจาระ เพื่อหาเลือดแฝงอาจมีเลือดปนอุจจาระหากติ่งเนื้อมีขนาดใหญ่
 2. การสอดกล้อง เพื่อตรวจบริเวณลำไส้ใหญ่
 3. ตรวจทางรังสี เช่น การเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่หรือสวนทวารด้วยสารทึบรังสี

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – ลัดคิวหมอ – ติ่งเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ 25/04/67 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

ผศ. นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์

สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรม

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi