S__11084661
หน้าแรก
ตำแหน่งปวดท้องบอกโรค
ตำแหน่งปวดท้องบอกโรค

มาสังเกตเมื่อเรามีอาการปวดท้อง ปวดตรงไหนเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้าง
📌ปวดท้องด้านขวาบน อาจเป็นนิ่วในถุงน้ำดี
📌ปวดท้องด้านซ้ายบน อาจเป็นตับอ่อนอักเสบหรือนิ่วในท่อไต
📌ปวดท้องด้านขวาล่าง อาจเป็นไส้ติ่งอักเสบ
📌ปวดท้องด้านซ้ายล่าง อาจเป็นการอักเสบเฉียบพลันของลำไส้โป่งพองเป็นกระเปาะหรือปีกมดลูกด้านซ้ายอักเสบ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง