ตาเข ตาเหล่ในเด็ก
หน้าแรก
ตาเข ตาเหล่ในเด็ก - ลัดคิวหมอ
ตาเข ตาเหล่ในเด็ก - ลัดคิวหมอ

ตาเข ตาเหล่ในเด็ก

ตาเหล่เทียม

 • ไม่มีภาวะตาเหล่
 • มีลักษณะใบหน้าที่ดูเหมือนตาเหล่เข้าในหรือตาเหล่ออกนอก

ตาเหล่แฝง

 • อาการตาเหล่จะแสดงออกเมื่อมีการปิดตาสลับเนื่องจากขัดขวางความสามารถในการรวมภาพ

ตาเหล่แท้

 • ตาเหล่ที่แสดงออกขัดเจน
 • แสงสะท้อนไม่อยู่ตรงกลางตาดำ
 • ปิดตาสลับมีการขยับของตาอย่างชัดเจน

สาเหตุ

 1. เป็นตั้งแต่เด็ก แสดงอาการก่อน 6 เดือน
 2. เป็นภายหลัง 6 เดือน ซึ่งแบ่งเป็น
 • การกลอกตาผิดปกติจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 3, 4 และ 6 ทำงานผิดปกติ
 • การกลอกตาปกติ ชุมตาเหล่เท่ากันทุกทิศทาง
 • ตาเหล่ที่พบในโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง MG

การรักษา

ไม่ผ่าตัด

 • ใส่แว่นตา เพื่อแก้ไขค่าสายตา
 • รักษาภาวะตาขี้เกียจด้วยการปิดตา
 • บริหารกล้ามเนื้อตา (กรณีตาเหล่ออก)

ผ่าตัด

 • เมื่อมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

– Electronic Device ไม่เกิน 2 ชม./วัน

– ควรพักสายตาด้วยการมองไกล ๆ

ข้อมูลจาก

ผศ. พญ.วฎาการ วุฒิศิริ

สาขาวิชากล้ามเนื้อตาและโรคตาในเด็ก

ภาควิชาจักษุวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล