ตากุ้งยิง
หน้าแรก
ตากุ้งยิง เกิดจาก ?
ตากุ้งยิง เกิดจาก ?

ต่อมไขมันที่เปลือกตาอักเสบติดเชื้อ ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

  1. การสัมผัสตาด้วยมือที่ไม่สะอาด
  2. การใส่คอนแทคเลนส์
  3. การมีโรคเปลือกตาอักเสบเดิม
  4. การใช้เครื่องสำอางที่ไม่สะอาด หรือล้างเครื่องสำอางไม่หมด
  5. เคยมีประวัติเป็นตากุ้งยิงมาก่อน
  6. ภาวะที่ภูมิคุ้นกันของร่างกายลดลง เช่น เบาหวาน

 

การรักษาตากุ้งยิง

ส่วนใหญ่ตากุ้งยิงมักหายเองได้ โดยอาจดูแลตนเอง ดังนี้

  1. ประคบอุ่นที่เปลือกตา 5-10 นาที วันละ 3-5 ครั้ง
  2. ล้างมือและล้างหน้าบ่อย ๆให้สะอาด
  3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเปลือกตาส่วนที่เป็นตากุ้งยิง
  4. ไม่บีบหรือกดระบายหนองจากตากุ้งยิงเอง

หากไม่ดีขึ้นควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติมด้วยยาปฏิชีวนะ หรือการเจาะระบายหนองจากตากุ้งยิง

ข้อมูลโดย
รศ. พญ.เกวลิน เลขานนท์
สาขาวิชากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาฯ
ภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง