ตับอ่อนอักเสบ
หน้าแรก
ตับอ่อนอักเสบ - ลัดคิวหมอ
ตับอ่อนอักเสบ - ลัดคิวหมอ

ประเภท

ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน

 • อาการอักเสบกระทันหัน
 • ปวดเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง
 • หากรักษาทันท่วงที อาจหายขาดได้
 • อันตรายถึงชีวิตได้

ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง

 • เกิดตามหลังตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันซ้ำไปซ้ำมา
 • ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหลัก
 • ใช้เวลาหลายปีกว่าอาการจะปรากฎ
 • พัฒนากลายเป็นมะเร็งตับอ่อนได้

อาการเฉียบพลัน

 • ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ร้าวทะลุหลัง
 • นั่งตัวงอมักจะปวดน้อยกว่าท่านอน
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ตัวเหลือง ตาเหลือง
 • หัวใจเต้นเร็วและแรง

อาการเรื้อรัง

 • ปวดท้องบริเวณลิ้นปีเป็น ๆ หาย ๆ
 • ท้องเสียเรื้อรังหรือถ่ายเป็นมันลอย
 • เป็นเบาหวาน
 • น้ำหนักลด

ลัดคิวหมอ – ตับอ่อนอักเสบ ภาวะอันตรายที่ต้องเฝ้าระวัง 12/12/66 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร

สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล