คนใกล้ตัวคุณเป็นผู้ติดบุหรี่ประเภทไหน-01-01-0
หน้าแรก
คุณหรือคนใกล้ตัวคุณ เป็นผู้เสพติดบุหรี่ประเภทไหน?
คุณหรือคนใกล้ตัวคุณ เป็นผู้เสพติดบุหรี่ประเภทไหน?

ผู้เสพติดบุหรี่จำนวนมากที่พบในปัจจุบัน สามารถแยกประเภทของผู้เสพติดออกได้เป็นประเภทต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกวิธีในขั้นต่อไป และเพื่อให้ผู้เสพติดได้ประเมินตนเองในเบื้องต้น เราก็มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวประเภทของผู้เสพติดบุหรี่มาฝาก ได้แก่

  • เสพติดสารนิโคติน
  • เสพติดทางจิตใจ
  • เสพติดจากความเคยชิน

เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกวิธี และให้ผู้เสพติดประเมินตนเองในเบื้องต้น ปรึกษาการเลิกบุหรี่ได้ที่ คลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลรามาธิบดี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 15:00 น. โทร 0-2201-2520-1 และ 0-2200-4048

 

ข้อมูลจาก
ปริศนา ภู่สุวรรณ์
ผู้รับผิดชอบคลินิกเลิกบุหรี่ งานพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “รายการพบหมอรามา | Big Story คลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลรามาธิบดี : ตั้งใจเลิกต้องเลิกได้” ได้ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง