ต่อมลูกหมาก-3
หน้าแรก
คุณผู้ชายควรรู้ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
คุณผู้ชายควรรู้ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายโดยต่อมลูกหมากจะอยู่รอบท่อปัสสาวะส่วนต้นบริเวณปากทางออกของกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นอาการผิดปกติของต่อมลูกหมากที่ใหญ่ขึ้นผิดปกติ

อาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

 • เวลาเริ่มปัสสาวะจะลำบาก
 • ปัสสาวะจะไม่พุ่ง
 • ขณะปัสสาวะจะปวด
 • มีเลือดในน้ำเชื้อหรือปัสสาวะ
 • เวลาหลั่งน้ำเชื้อจะปวด
 • ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืน

การรักษา

 • การผ่าตัด
 • การฉายแสง
 • ฝังแร่กัมมันตภาพรังสี
 • ควบคุมฮอร์โมนเพศชาย
 • เคมีบำบัด (คีโม)

ข้อมูลโดย
อ. นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง