ผู้ป่วยเบาหวาน สังเกตอาการตัว copy 02-01
หน้าแรก
คนเป็นเบาหวาน อาการแบบไหนอันตราย !
คนเป็นเบาหวาน อาการแบบไหนอันตราย !

นอกจากจะต้องกินยาและปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัดแล้ว ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เพื่อจะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดอาการรุนแรงตามมา

โดยอาการที่เกิดจากโรคเบาหวานที่ทำให้เกิดอันตรายมีอยู่ 2 แบบ คือ

1. อาการที่เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น เหงื่อออก ใจสั่น มือสั่น รู้สึกหิว อ่อนเพลีย แขนขาไม่มีแรง สับสน หมดสติ ชัก

2. อาการที่เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เช่น ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ น้ำหนักลด คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง สับสน หมดสติ ชัก 

โดยเฉพาะอาการระดับน้ำตาลในเลือดสูง หากปล่อยเอาไว้นาน จนไม่สามารถควบคุมได้ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมามากมาย เช่น โรคหลอดเลือดสมอง (โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต) โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน โรคไตเรื้อรัง และเกิดอาการจากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ทำให้เกิดภาวะตาพร่ามัว นอกจากนี้ยังทำให้เกิดอาการจากระบบประสาทส่วนปลายเสื่อม มีอาการชาปลายมือปลายเท้าได้เช่นกัน

ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานทุกคน ควรตรวจสอบอาการของตัวเองอยู่เสมอ หากพบความผิดปกติจะได้รีบรักษา ก่อนที่จะเกิดอาการรุนแรง

. นพ.ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

https://www.rama.mahidol.ac.th/infographics