วัคซีนโควิด(ปรับ) 23.5.65-01
หน้าแรก
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19

วัคซีนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ทำให้โรคระบาดหมดไป ต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโรค ไม่มีแหล่งรังโรคในสัตว์ มียารักษา และนโยบายของแต่ละประเทศ

ข้อควรรู้ ก่อนได้รับวัคซีนโควิด-19

1️⃣คนที่มีอาการแพ้วัคซีนโควิด-19 อย่างรุนแรง ไม่ควรรับวัคซีนชนิดเดิม
2️⃣คนที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงให้เลื่อนการรับวัคซีนออกไปก่อน
3️⃣ประเทศไทยผู้ที่เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ต้องอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง