ข้อควรรู้ก่อนมีบุตร
หน้าแรก
ข้อควรรู้ก่อนมีบุตร - ลัดคิวหมอ
ข้อควรรู้ก่อนมีบุตร - ลัดคิวหมอ

8 วิธีเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์

 • เลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • สำรวจยาประจำตัว
 • กินอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกาย
 • รับวัคซีนที่จำเป็น
 • พบสูตินรีแพทย์ใกล้บ้าน
 • การนับวันไข่ตก
 • ปรับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว
 • ตรวจโรคทางพันธุกรรม

ปัจจัยที่ทำให้ตั้งครรภ์ยาก

 • อายุที่มากขึ้น
 • มีเพศสัมพันธ์ไม่บ่อย ทำให้มีโอกาสลดลง
 • มีรอบเดือนไม่ปกติ
 • ปวดท้องประจำเดือน
 • โรคประจำตัวของคู่ครอง คู่สมรส

ต้องตรวจอะไรบ้าง

ตรวจร่างกายทั่วไป

 • ดูความสมบูรณ์ของร่างกายและโรคประจำตัว

ตรวจภายในสำหรับคุณแม่

 • ตรวจมดลูก รังไข่ และท่อนำไข่

จดประจำเดือน ตรวจเลือดและปัสสาวะ

 • ดูความเข้มข้นของเลือด โรคเลือด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และหาภูมิคุ้มกันโรค

ตรวจโรคติดต่อ

 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พาหะธาลัสซีเมีย

ข้อมูลจาก

ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร

สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล