ขาดไอโอดีน
หน้าแรก
ขาดไอโอดีน เสี่ยงต่อโรคคอพอก
ขาดไอโอดีน เสี่ยงต่อโรคคอพอก

โรคคอพอกมีสาเหตุหนึ่งที่สำคัญคือการขาดสารอาหารไอโอดีน และนอกเหนือจากโรคดังกล่าว การขาดสารไอโอดีนยังส่งผลเสียต่อสมองและสติปัญญาอีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าไอโอดีนคือสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและขาดไม่ได้

  1. โรคคอพอกมีสาเหตุสำคัญมาจากที่ร่างกายขาดไอโอดีน
  2. เมื่อร่างกายขาดไอโอดีนจะทำให้ต่อมไทรอยด์โตขึ้น
  3. เมื่อต่อมไทรอยด์โตขึ้นกลายเป็นภาวะของโรคคอพอก
  4. การขาดไอโอดีนจะส่งผลให้เกิดความพิการทางสติปัญญา
  5. การขาดไอโอดีนยังทำให้ IQ ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

 

ข้อมูลจาก
ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
ที่ปรึกษาด้านบริหาร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุข


คลิกชมคลิปรายการ “รายการพบหมอรามา | Meet the Expert คนไทยต้องไม่ขาดไอโอดีน” ได้ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง