Info-Rama-ไข่-03 (1)
หน้าแรก
กินไข่ เท่าไรดี
กินไข่ เท่าไรดี

ปริมาณในการรับประทานไข่ให้เหมาะสมของแต่ละช่วงวัย คือ

  • หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร กินไข่ 1 ฟอง/วัน
  • ทารก 6 เดือน เริ่มให้ไข่ต้มสุก 1/2 ฟอง ผสมข้าวบดในครั้งแรก ควรให้ในปริมาณที่น้อยและค่อยเพิ่มขึ้น
  • ทารกอายุ 8-12 เดือน กินไข่ 1/2-1 ฟอง/วัน
  • เด็กอายุ 1-5 ปี เด็กวัยเรียนและเด็กวัยรุ่น กินไข่ 1 ฟอง/วัน
  • ผู้ป่วย เบาหวาน, ความดันเลือดสูง, คอเลสเตอรอลสูง, ไขมันในเลือดสูง, ผู้ที่มีความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจ กินไข่ได้ 3 ฟอง/สัปดาห์ โดยดูแลการบริโภคอาหารร่วมด้วยหรือตามคำแนะนำของแพทย์
  • วัยทำงานและผู้สูงอายุ ผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่มีปัญหาไขมันในเลือดสูง กินไข่ 1 ฟอง/วัน

 

ข้อมูลจาก
รายการ Rama Square
โดย ดร.วนะพร ทองโฉม นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง