กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กระเพาะปัสสาวะ
หน้าแรก
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เรื่องเล็กแต่อาการไม่เล็ก
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เรื่องเล็กแต่อาการไม่เล็ก

โรค กระเพาะปัสสาวะอักเสบ มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากผู้หญิงมีท่อปัสสาวะสั้นกว่าผู้ชาย จึงทำให้เชื้อโรคเข้าไปใน กระเพาะปัสสาวะ ได้ง่ายกว่า แต่ในบางรายอาจเกิดจากการกลั้นปัสสาวะบ่อย ระบบโครงสร้างของระบบปัสสาวะผิดปกติ การติดเชื้อทางท่อปัสสาวะและมีการอักเสบขึ้น การติดเชื้อทางกระแสเลือด หรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องนิ่ว เป็นต้น

อาการและความรุนแรงของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

  • มีอาการปวดแสบขัด
  • ปวดปัสสาวะบ่อยออกไม่สุด
  • ปวดหน่วงท้องน้อยเวลาปัสสาวะ
  • กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
  • อาการรุนแรงถึงขั้นปัสสาวะเป็นเลือด ทำให้กรวยไตอักเสบได้

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ : Three Minutes Talk

การป้องกันโรค กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

  • หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนาน ๆ
  • ดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ เพื่อขับเชื้อโรคออกจากร่างกาย
  • ทำความสะอาดหลังจากปัสสาวะหรืออุจจาระอย่างถูกต้อง
  • ทำความสะอาดร่างกายหลังมีเพศสัมพันธ์

การรักษาโรค กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

โรค กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นโรคที่ไม่รุนแรง สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ถ้ามีอาการมากและไม่ไปพบแพทย์เพื่อรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้องอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หากเชื้อโรคในกระเพาะปัสสาวะไต่เข้าสู่กรวยไต

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> โรคยอดฮิตของมนุษย์วัยทำงาน | โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

 

ข้อมูลโดย 

รศ. นพ.วิสูตร คงเจริญสมบัติ

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi