Rama Kid D Live :การเตรียมตัวลูกสู่การเป็นนักกีฬา | 30 ก.ย. 58

Rama Kid D Live  สาระสุขภาพที่มีประโยชน์ต่อคุณแม่และคุณลูก คลิปนี้นำเสนอเรื่อง การเตรียมตัวลูกสู่การเป็นนักกีฬา และตัวอย่างจากครอบครัว ทองจับ พร้อมพบกับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิชรา เรืองดารกานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และช่วง Kid D live trick เป็นเรื่องของ “การสอนลูกให้รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น” ช่วง Rama kid D Live Q&A จะมาตอบคำถามวิธีการให้กำลังใจลูกน้อยเมื่อต้องลงแข่งขันกีฬา ติดตามสาระและความสนุกได้เต็มๆ ในรายการ Rama Kid D Live กันเลยค่ะ