ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคในผู้สูงอายุ & โรคกระดูกและข้อ 30/10/63 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป โรคในผู้สูงอายุ & โรคกระดูกและข้อ
พิธีกรหลัก :
อ. พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส
ภาควิชาอายุรศาสตร์

หมอรับเชิญ :
อ. นพ.ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง
สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการ “ลัดคิวหมอ” ทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. และติดตามชมรายการได้ทาง True Visions42 และ YouTube Rama Channel
——————————————————
ติดตามชมรายการต่าง ๆ ของรามาแชนแนลได้ทาง
Facebook: Rama Channel
YouTube: Rama Channel TV
Website: RamaChannel.tv
True Visions 42
True ID Mobile Application