Hope EP.41 เนื้องอกต่อมใต้สมอง

ต่อมใต้สมอง มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญให้แก่ร่างกายมากมาย จะเป็นอย่างไรเมื่อวันหนึ่งต่อใต้สมองเกิดการทำงานไม่ได้ หรือเกิดเนื้องอกขึ้นมาพบคำตอบได้ใน Hope เนื้องอกต่อมใต้สมอง