Hope EP.44 มะเร็งอัณฑะ

ชีวิตประจำวันของเราต้องมีการปัสสาวะ ไม่ว่าจะตอนเช้า หรือตอนเย็น แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันหนึ่งเราปัสสาวะแล้วเกิดอาการเจ็บปวดบริเวณอวัยวะเพศชาย นั่นคือสัญญาณของโรคมะเร็งอวัยวะเพศหรือไม่มาพบคำตอบกันได้ใน Hope  มะเร็งอัณฑะ