Hope EP.42 มะเร็งกระเพาะปัสวะ หญิงแกร่ง

มาดูประสบการณ์การเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ของคุณ ประพีร์ ศรีสุรนันท์ เธอมีวิธีต่อสู้กับโรคร้ายนี้อย่างไร เธอเคยผ่าตัดมดลูก แล้วรู้สึกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับท่อปัสสาวะ มาพบกันใน Hope มะเร็งกระเพาะปัสวะ หญิงแกร่ง