ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคในผู้สูงอายุ & โรคตา 31/07/63 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป โรคในผู้สูงอายุ & โรคตา
พิธีกรหลัก :
อ. พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส
ภาควิชาอายุรศาสตร์

หมอรับเชิญ :
รศ. พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล
สาขาวิชากล้ามเนื้อตาและโรคตาในเด็ก
ภาควิชาจักษุวิทยา

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการ “ลัดคิวหมอ” ทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. และติดตามชมรายการได้ทาง True Visions42 และ YouTube Rama Channel
——————————————————
ติดตามชมรายการต่าง ๆ ของรามาแชนแนลได้ทาง
Facebook: Rama Channel
YouTube: Rama Channel TV
Website: RamaChannel.tv
True Visions 42
True ID Mobile Application