ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป รังสีวินิจฉัย & โรคของผู้หญิง 29/07/63 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป รังสีวินิจฉัย & โรคของผู้หญิง
พิธีกรหลัก :
ผศ. นพ.วราวุฒิ สุขเกษม
ภาควิชารังสีวิทยา

หมอรับเชิญ :
รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการ “ลัดคิวหมอ” ทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. และติดตามชมรายการได้ทาง True Visions42 และ YouTube Rama Channel
——————————————————
ติดตามชมรายการต่าง ๆ ของรามาแชนแนลได้ทาง
Facebook: Rama Channel
YouTube: Rama Channel TV
Website: RamaChannel.tv
True Visions 42
True ID Mobile Application