ลัดคิวหมอ: ตอบปัญหา โดนแมวข่วน | 07 ก.ย. 58

ลัดคิวหมอ ผู้ชมจากทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาการโดนแมวข่วนจะเป็นอะไรบ้าง ฟังคำตอบกับ อ.พญ.นุชจรินทร์ ศุภกุล ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
และ ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี