คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นทั้งสถาบันการศึกษา และสถานพยาบาลที่มีบุคลากรทางการแพทย์ในระดับชั้นนำของประเทศ จึงเป็นแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือ มีศักยภาพในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย ทั้งในด้านของการป้องกัน และการรักษาในรูปแบบต่างๆ

ดังนั้นเพื่อสร้างบทบาทในเชิงรุกแทนที่การรอรับผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างที่ผ่านมา และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารของโลกปัจจุบัน สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และเคเบิลจึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพทั้งในด้านของการป้องกัน และการรักษาสู่สาธารณชน

สถานี “รามาแชนแนล” จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเผยแพร่ความรู้เพื่อการป้องกัน และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีผ่านทางสื่อโทรทัศน์ 24 ชั่วโมง โดยความร่วมมือจาก บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด ในการออกอากาศทางช่อง True Vision 42 และ True Vision HD571

ที่อยู่

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สื่อสารองค์กรฯ

โทร 02 201 0182

อีเมล

ramachannel24@gmail.com

Social Media