รามาฯ บริการรถรับ-ส่งผู้ป่วย ฟรี!!

รามาฯ บริการรถรับ-ส่งผู้ป่วย ฟรี!! ใน 2 เส้นทาง ดังนี้
1) อาคาร 1 หน้าเสาธง – อาคาร CP Tower
2) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 10.00-14.00 น.

#RamaNews #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะฯ
https://med.mahidol.ac.th/th/news/annc-patients/24052018-1052-th