โรคถุงลมโป่งพอง หนีไม่พ้น ดิ้นไม่หลุด หากไม่หยุดสูบบุหรี่

โรคถุงลมโป่งพอง เป็นอีกหนึ่งอาการป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทั้งยังทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้หลายอย่าง มีสาเหตุสำคัญคือควันบุหรี่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันโรคดังกล่าวก็คือการเลิกบุหรี่ รวมถึงการหลีกเลี่ยงมลพิษในอากาศและการสูดดมควันในที่อากาศไม่ถ่ายเท เช่น การเผาไหม้จากเตาถ่านที่ใช้ประกอบอาหารและให้ความร้อนก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญของโรคถุงลมโป่งพอง

 

ข้อมูลจากรายการพบหมอรามา ช่วง Big Story โรคถุงลมโป่งพอง หนีไม่พ้น ดิ้นไม่หลุด หากไม่หยุดสูบบุหรี่ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
ผศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล