โรคกระเพาะกับอาหารรสจัด คนกินเผ็ดต้องระวัง

อาหารไทยมี “พริก” เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่เจอในหลายเมนู ทำให้อาหารมีรสจัดจ้าน และคนไทยบางส่วนคุ้นเคยกับการรับประทานอาหารรสจัดเป็นอย่างดี ขณะที่อาหารประเภทนี้ยังส่งผลเสียบางอย่างด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของโรคกระเพาะอาหาร เป็นเรื่องที่คนรับประทานอาหารรสจัดควรทำความเข้าใจ เพื่อการรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม หรือการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเพื่อป้องกันโรคกระเพาะอาหาร

ข้อมูลจาก รายการสารคดีสั้นให้ความรู้ รสเผ็ด (โรคกระเพาะอาหาร)
อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล