โครงการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชน

โครงการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชน
วันที่ 5 – 17 มิถุนายน 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 14.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.