หลับแล้วไม่ตื่นอันตรายใกล้ตัวลูก ที่พ่อแม่คาดไม่ถึง

การเสียชีวิตขณะหลับของเด็กทารก เป็นอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงของพ่อแม่ เรียกว่าการเสียชีวิตโดยเฉียบพลันหรือ SIDS คล้ายกับไหลตายในผู้ใหญ่ มีปัจจัยที่เป็นสาเหตุซึ่งป้องกันได้ ทั้งพ่อและแม่ควรรู้ถึงสาเหตุเพื่อป้องกันการเสียชีวิตฉับพลันขณะหลับในเด็ก โดยเฉพาะเด็กทารกที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงของภาวะ SIDS มากที่สุด

ข้อมูลจากรายการพบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk หลับแล้วไม่ตื่นอันตรายใกล้ตัวลูก ที่พ่อแม่คาดไม่ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2561
อ. นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล