รู้ได้อย่างไรว่าเป็น ไส้ติ่งอักเสบ

ไส้ติ่งอักเสบ คืออาการป่วยที่ทำให้รู้สึกปวดท้องรุนแรง แต่ยังมีหลายคนไม่สามารถแยกโรคได้ด้วยตนเองว่าอาการปวดท้องแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบที่แท้จริง บางรายยังมีการดูแลรักษาอาการไม่ถูกต้อง เช่น การกินยาแก้ปวดนั้นจะทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ยากยิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก รายการสามัญประจำบ้าน ปวดท้องแบบไหนไส้ติ่งอักเสบ EP.75
รศ. ดร.พูลสุข  เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล