“ยาคลายกล้ามเนื้อ Tolperisone” ใช้บ่อยเกินไป อันตรายหรือไม่? 

ยาคลายกล้ามเนื้อ (Tolperisone) เป็นยาที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยา โดยกลุ่มผู้ใช้ยาคือผู้ที่มีปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บางส่วนพบว่ามีการใช้ยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงและอันตรายจากยาในกรณีที่ใช้บ่อยเกินไป โดยครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอข้อมูลจากเภสัชกรเกี่ยวกับยาชนิดดังกล่าวถึงประโยชน์และโทษโดยละเอียด

ข้อมูลจาก รายการ Rama Square ช่วง สาระ-ปัน-ยา “ยาคลายกล้ามเนื้อ” ใช้อย่างไร ช่วยคลายปวดเมื่อย วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ภญ. ปานทิพย์ จันทมา เภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล