“มอร์ฟีน” กับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจำเป็นหรือไม่?

มอร์ฟีน มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการบรรเทาความเจ็บปวดรุนแรงของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ไม่ให้ผู้ป่วยต้องทุกข์ทรมานมากเกินไป โดยจะมีคุณสมบัติช่วยระงับอาการปวดรุนแรงและอาการเหนื่อยหอบรุนแรงอย่างได้ผล แต่หลายคนยังคงสงสัยเกี่ยวกับความจำเป็นในการใช้มอร์ฟีนอยู่ เพื่อการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสม จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้และความสำคัญของมอร์ฟีนโดยละเอียด

ข้อมูลจาก รายการพบหมอรามา ช่วง Big Story “มอร์ฟีน” กับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจำเป็นหรือ วันที่ 28 มีนาคม 2561
พว.ศากุน ปวีณวัฒน์ พยาบาลประจำศูนย์รามาธิบดีอภิบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล